Autor: firmaprawnicza

Nowa ustawa rewolucjonizująca Kodeks postępowania cywilnego

Dnia 24 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę rewolucjonizującą Kodeks postępowania cywilnego. Jest to największa zmiana w postępowaniu cywilnym ostatnich lat. Projektodawcy, którzy są odpowiedzialni za nowelizację, zaznaczają, że ich główną motywacją do wprowadzenia tak daleko idących zmian była chęć zniwelowania przewlekłości procesowej.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 4 lipca 2019 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany Kodeksu postępowania cywilnego. Najważniejsza nowelizacja dotyczy przywrócenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Postępowanie to będzie wyróżniać się krótszymi terminami, najważniejszym zaś środkiem dowodowym ma być dowód w postaci dokumentu.

Hipoteka przy podziale majątku małżeńskiego

Uchwałą z dnia 28 marca 2019 r. wydaną w sprawie o sygn. akt III CZP 21/18 Sąd Najwyższy – Izba Cywilna zatwierdził wiodące stanowisko orzecznicze w temacie uwzględniania długu hipotecznego do rozliczeń, do jakich dochodzi między małżonkami w wyniku podziału majątku wspólnego. Mianowicie w sytuacji, gdy
w takim majątku znajduje się nieruchomość obciążona hipoteką zabezpieczającą np. kredyt bankowy, to przy przydzieleniu jej na własność jednego z małżonków, Sąd co do zasady pominie wartość obciążenia hipotecznego. Wszelkie odstępstwa od tej normy wymagają wystąpienia w danym przypadku tzw. „ważnych względów”.

„Ceret Grzywaczewska” w Rankingu Kancelarii Prawniczych w Rzeczpospolitej

10 czerwca 2019 r. ukazał się 17. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej. Kancelaria „Ceret Grzywaczewska” po raz kolejny wzięła udział w rankingu i w regionie łódzkim zajęła 6. miejsce pod względem liczebności radców prawnych oraz prawników ogółem. Wysoką pozycje udało się utrzymać z ubiegłorocznego rankingu. Podczas sporządzania rankingów Rzeczpospolitej wzięto pod uwagę przede wszystkim liczbę radców […]

Korzystne stanowisko rzecznika generalnego TSUE w sprawie kredytów frankowych

W pierwszej połowie 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE cztery pytania prejudycjalne, mające znaczenie dla kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich. Stanowisko rzecznika generalnego TSUE zwiększa szansę na to, że odpowiedź Trybunału będzie korzystna dla tzw. „frankowiczów”.

Zmiany w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Z dniem 31 maja 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw. Intencją ustawodawcy było dostosowanie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do regulacji obowiązujących w zakresie systemu teleinformatycznego dla postępowania cywilnego.

Mniejsze szanse na odszkodowanie za opóźniony lot.

W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne ws. Germanwings, dnia 3 kwietnia 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że przewoźnik lotniczy, którego lot został opóźniony powyżej trzech godzin ze względu na tzw. nadzwyczajną okoliczność, jest zwolniony z obowiązku zapłaty na rzecz pasażerów odszkodowania uregulowanego w art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 11 lutego 2004 r. – jeśli tylko wykaże, że użył wszelkich dostępnych zasobów celem uniknięcia sytuacji skutkującej takim opóźnieniem. Zgodnie z treścią tego przepisu, uprawnienia pasażera w związku z opóźnieniem startu samolotu pozwalają na uzyskanie od 250 do 600 EURO odszkodowania, w zależności od dystansu, na jaki był zaplanowany przelot.

Prezydent podpisał przepisy wprowadzające RODO

Pod koniec kwietnia 2019 r. wejdzie w życie ustawa, dostosowująca polski porządek prawny do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym do regulacji RODO. Zmiany obejmą ponad 160 ustaw.