Miesiąć: marzec 2020

Kodeks spółek handlowych – zmiany w 2021 r.

W dniu 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie zmiany w ustawie 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej jako KSH) wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza nowe zasady funkcjonowania w obrocie prawnym akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.