Miesiąć: listopad 2019

Zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

W dniu 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie szereg zmian, mających na celu ograniczenie zatorów płatniczych w biznesie. Są to m.in. zmiana stawek odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, czy zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego.