Miesiąć: lipiec 2017

Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji weszła w życie.

Od 27 czerwca 2017 r. obowiązuje ustawa z 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. poz. 1132), będąca implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objętego przepisami prawa krajowego.