Miesiąć: wrzesień 2021

Posiedzenie Sądu Najwyższego z dnia 02 września 2021r. w sprawie kredytów frankowych bez merytorycznej uchwały

W dniu 2 września 2021 r. Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w składzie całej Izby Cywilnej, rozpoznając wniosek o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych w sprawie III CZP 11/21, postanowił na podstawie artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z trzema pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi problematyki powoływania sędziów w Rzeczpospolitej Polskiej.