Miesiąć: wrzesień 2017

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Dnia 1 września 2017 r. weszła w życia nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 115, poz. 741 z późn. zm.). Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim na celu doprecyzowanie obowiązujących już regulacji, ale przyjęte zostały także nowe rozwiązania prawne.