Miesiąć: maj 2017

Nowe obowiązki związane z przewozem towarów wrażliwych

Z dniem 18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów (dalej jako Ustawa). Oznacza to nowe obowiązki dla podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu.