Miesiąć: sierpień 2018

Sukcesja przedsiębiorstw: Jednoosobowa działalność gospodarcza po śmierci przedsiębiorcy – nowa regulacja

25 lipca 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej jako Ustawa), która wprowadza szereg rozwiązań dotychczasowych problemów prawnych związanych ze śmiercią przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Do tej pory firma umierała de facto wraz z właścicielem. Po jego śmierci brak było bowiem możliwości prawnej kontynuacji tej działalności, posługiwania się jego numerem NIP, wygasały umowy o pracę, niektóre umowy cywilnoprawne i decyzje administracyjne, w tym zezwolenia i koncesje. Nie było również możliwości korzystania ze środków zgromadzonych na firmowym koncie bankowym.

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego- zmiana terminów przedawnienia roszczeń

Z dniem 9 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy- Kodeks cywilny. Wprowadzenie ww. zmian uzasadnione było przede wszystkim potrzebą wzmocnienia prawa konsumentów i skrócenia okresu przedawnienia roszczeń. Według Ministerstwa Sprawiedliwości nowelizacja ma być odpowiedzią na „częste praktyki niektórych firm windykacyjnych które wykorzystują nieświadomość ludzi i masowo skupują za bezcen przedawnione roszczenia. Wnoszą do sądu powództwa o zapłatę długu, licząc na to, że dłużnicy nie podniosą przed sądem zarzutu przedawnienia.”