Masz kredyt frankowy?

Jeśli masz umowę kredytu/pożyczki denominowanej lub indeksowanej CHF i zastanawiasz się co można w tej sprawie zrobić, skontaktuj się z nami kierując e-mail na adres firmaprawnicza@firmaprawnicza.pl lub dzwoniąc do nas pod numer +48 42 633 06 93, a zostaniesz przekierowany do radcy prawnego specjalizującego się w sprawach dochodzenia roszczeń przeciwko bankom.


Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki dla przedsiębiorców?

Od dnia 17 grudnia 2021r. zacznie obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwana również dyrektywą o ochronie praw sygnalistów (dalej również jako: „Dyrektywa”).


Likwidacja wskaźnika Libor – co dalej?

Zgodnie z decyzją Brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA) oraz Bank of England wraz z końcem 2021 roku przestanie być publikowana stopa referencyjna LIBOR (London Interbank Offer Rate).


PRACA DLA APLIKANTA

CERET GRZYWACZEWSKA – Kancelaria Radców Prawnych zatrudni aplikanta radcowskiego (preferujemy aplikantów rozpoczynających aplikację radcowską od stycznia 2022 r.).


Posiedzenie Sądu Najwyższego z dnia 02 września 2021r. w sprawie kredytów frankowych bez merytorycznej uchwały

W dniu 2 września 2021 r. Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w składzie całej Izby Cywilnej, rozpoznając wniosek o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych w sprawie III CZP 11/21, postanowił na podstawie artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z trzema pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi problematyki powoływania sędziów w Rzeczpospolitej Polskiej.


Co zrobić, gdy wyciekną Twoje dane osobowe?

W obecnych czasach coraz częściej mówi się o bezpieczeństwie danych osobowych. Zwiększa się liczba osób świadomych konsekwencji ich przechwycenia. Poniżej przedstawiamy kroki, jakie warto podjąć jako potencjalna ofiara wycieku w celu minimalizacji bądź zapobieżenia jego skutkom.


PRACA DLA APLIKANTA

Kancelaria Radców Prawnych Ceret Grzywaczewska zatrudni aplikanta radcowskiego (preferujemy aplikantów pierwszego roku).


Rzecznik Finansowy przedstawił Sądowi Najwyższemu stanowisko dotyczące tzw. Kredytów frankowych w sprawie III CZP 11/21

W dniu 11 maja 2021 r. skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, rozpatrując na posiedzeniu niejawnym wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2021 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów prawa występujących w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych w walutach obcych postanowił zawiadomić o toczącym się postępowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka i zwrócił się o zajęcie stanowiska przez te podmioty odnośnie zagadnień prawnych objętych wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.