Mniejsze szanse na odszkodowanie za opóźniony lot.

W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne ws. Germanwings, dnia 3 kwietnia 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że przewoźnik lotniczy, którego lot został opóźniony powyżej trzech godzin ze względu na tzw. nadzwyczajną okoliczność, jest zwolniony z obowiązku zapłaty na rzecz pasażerów odszkodowania uregulowanego w art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 11 lutego 2004 r. – jeśli tylko wykaże, że użył wszelkich dostępnych zasobów celem uniknięcia sytuacji skutkującej takim opóźnieniem. Zgodnie z treścią tego przepisu, uprawnienia pasażera w związku z opóźnieniem startu samolotu pozwalają na uzyskanie od 250 do 600 EURO odszkodowania, w zależności od dystansu, na jaki był zaplanowany przelot.


Prezydent podpisał przepisy wprowadzające RODO

Pod koniec kwietnia 2019 r. wejdzie w życie ustawa, dostosowująca polski porządek prawny do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym do regulacji RODO. Zmiany obejmą ponad 160 ustaw.


Zmiany w prawie lotniczym

Z dniem 1 kwietnia 2019 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.- Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 235). Jak zostało podkreślone w uzasadnieniu projektu znowelizowanej ustawy, celem wprowadzonych zmian jest dostosowanie ustawy z 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze do nowych lub znowelizowanych przepisów Unii Europejskiej w zakresie praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, operacji lotniczych, lotnisk oraz ochrony lotnictwa cywilnego.


Zmiany dla przedsiębiorców w Kodeksie spółek handlowych i Kodeksie cywilnym

Z dniem 1 marca 2019 r. weszły w życie zmiany w zakresie prawa handlowego i prawa cywilnego wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, której celem jest uproszczenie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorców.


Konferencja Naukowa – Prawa konsumentów w przewozie lotniczym i w turystyce organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

W dniu 28 marca 2019 r. radca prawny Aleksandra Falana z Ceret Grzywaczewska Kancelaria Radców prawnych sp. p. wystąpi podczas Konferencji dotyczącej praw konsumentów w przewozie lotniczym i turystyce na Uczelni Łazarskiego. Mecenas Aleksandra Falana wygłosi prelekcję na temat dochodzenia roszczeń za nienależyte wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej na gruncie nowej ustawy.

Zainteresowanych tematyką zapraszamy.

Konferencja ma charakter otwarty.


Zmiany w użytkowaniu wieczystym

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się z mocy prawa we własność tych gruntów. Powyższą zmianę wprowadzono ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716).


Wolne od podatku dochodowego jest zbycie przez spadkobiercę odziedziczonej nieruchomości po upływie 5 lat liczonych od daty jej nabycia przez spadkodawcę, a nie od daty dziedziczenia – zmiany w podatku PIT

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie korzystna dla podatników nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmieniająca dotychczasowe zasady naliczania podatku dochodowego związanego ze zbyciem przez spadkobiercę nieruchomości w ciągu 5 lat od daty jej nabycia w drodze dziedziczenia.


Ważny artykuł w Gazecie Wyborczej dotyczący kradzieży tożsamości a następnie pieniędzy z komentarzem radcy prawnego Aleksandry Falana.

Kradzież tożsamości może posłużyć nie tylko do wyprowadzenia miliona z konta bankowego, ale także do wyłudzenia kredytów, chwilówek, zakupu telefonu czy innych drogich sprzętów na raty. Jak się okazuje także do nabycia czyjegoś mieszkania ! Osoba, która znalazła się w takiej sytuacji musi niestety poświecić wiele czasu, nerwów oraz środków żeby tę sytuację odkręcić. Opisana sytuacja niestety nie jest odosobniona.