Jest nam niezmiernie miło poinformować, że radca prawny Joanna Grzywaczewska została wyróżniona „Kryształowym Sercem Radcy Prawnego”.

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” przyznaje się radcom prawnym lub aplikantom radcowskim, którzy udzielali bezinteresownej pomocy osobom fizycznym, instytucjom zajmującym się celami publicznymi, organizacjom społecznym, kościołom, uchodźcom i repatriantom, a także osobom dotkniętym klęskami. Udzielana pomoc może odbywać się poprzez:
– nieodpłatne świadczenie doradztwa prawnego i pomocy prawnej;
– prowadzenie działań dobroczynnych;
– prowadzenie akcji edukacyjnych dotyczących edukacji prawnej i działalności pro bono;
– akcje mające na celu popularyzację i rozwój bezpłatnej pomocy prawnej.

Mecenas Joanna Grzywaczewska jest radcą prawnym z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym. Jest osobą wrażliwą na potrzeby bliźnich, a także naszych braci mniejszych. Działalność prawna pro publico bono stanowi stałą część życia mec. Grzywaczewskiej. Od lat w sposób czynny angażuje się w doraźną pomoc członkom społeczności łódzkiej, udziela jej m.in. dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych jednej z najbiedniejszych dzielnic Łodzi, organizując dla nich zajęcia pozalekcyjne, wakacyjne i wsparcie finansowe. Współorganizuje zbiórki pieniężne na rzecz zwierząt w schroniskach.