Zwolnienie z podatku dochodowego a tarcza antykryzysowa 2.0 – część 2

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), zawierająca zmianę niektórych przepisów przyjętą w ramach, tzw. tarczy antykryzysowej 2.0, związanej ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii koronawirusa. Poniżej znajdą Państwo aktualizację poprzedniego opracowania zmian w zakresie przepisów podatkowych. Zachęcamy do skorzystania z doradztwa naszych radców prawnych w kwestii nowych przepisów wynikających z ustawy. Poniżej prezentujemy niektóre nowe rozwiązania wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r.:

Zmiany  w zakresie przepisów podatkowych w ramach tarczy antykryzysowej 2.0

 

Zwolnienie od podatku PCC obrotu walutami wirtualnymi

Z dniem 1 lipca 2020 r. sprzedaż i zamiana walut wirtualnych objęta zostanie zwolnieniem od podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Poszerzony zakres kontroli celno-skarbowej

Już od dnia 18 kwietnia 2020 r. kontroli celno-skarbowej podlega również przestrzeganie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zakresie ograniczeń lub zakazów obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych.

W celu realizacji powyższego zakresu kontroli, kontrolującemu przysługuje uprawnienie do rewizji towarów i środków przewozowych. Co więcej kontrolujący może również dokonać określonych czynności kontrolnych wobec kontrahenta podmiotu, którego dotyczą ograniczenia lub zakazy określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zakresie ograniczeń lub zakazów obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych, jeżeli towary będące ich przedmiotem są przedmiotem dostawy do tego podmiotu lub mają zostać wydane z magazynu kontrahenta.

Poszerzony zakres kontroli stosuje się także do kontroli celno-skarbowych w zakresie wywozu lub przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających ograniczeniom lub zakazom wynikającym z przepisów wydanych na podstawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – wszczętych, a niezakończonych przed dniem 18 kwietnia 2020 r.

W sferze podatkowej, pozostałe rozwiązania zaprezentowane w poprzednim opracowaniu pozostają aktualne.

 

Możliwość przekazania 1% podatku na rzecz OPP również w zeznaniu podatkowym składanym do dnia 1 czerwca 2020 r.

W ramach tarczy antykryzysowej wprowadzono też możliwość przekazania 1% podatku na OPP także w zeznaniu podatkowym, które złożymy do dnia 1 czerwca 2020 r.

 

Podatkowe grupy kapitałowe

Ustawa z dnia 16 kwietnia złagodziła warunki dla podatkowej grupy kapitałowej o ile podatnik poniósł w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19. W takim wypadku warunek dotyczący nie występowania zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa uważa się za spełniony. Zasady te stosuje się do roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Pozostałe rozwiązania w zakresie podatków, przedstawione w poprzednim opracowaniu Tarcza antykryzysowa – podatki pozostają aktualne. Zapraszamy też do wpisu Tarcza antykryzysowa 2020.

 

Jeśli zaprezentowane zagadnienia dotyczą również Państwa sytuacji lub chcieliby Państwo otrzymać bardziej szczegółowe informacje o ww. nowelizacji, prosimy o kontakt z radcami prawnymi naszej kancelarii:

Radcą prawnym Joanną Grzywaczewską                           joanna.grzywaczewska@firmaprawnicza.pl

Radcą prawnym Joanną Urbaniak                                        joanna.urbaniak@firmaprawnicza.pl

Radcą prawnym Aleksandrą Falaną                                    aleksandra.falana@firmaprawnicza.pl

Radcą prawnym Natalią Ogrodniczak-Kowalską           natalia.ogrodniczak@firmaprawnicza.pl

Radcą prawnym Mateuszem Karolakiem                           mateusz.karolak@firmaprawnicza.pl

Radcą prawnym Marcinem Redlickim                                 marcin.redlicki@firmaprawnicza.pl

 

Zastrzeżenie:

Informacja zawarta w Alercie Prawnym nie stanowi porady prawnej. Ceret Grzywaczewska Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tej informacji bez uprzedniej analizy takiej możliwości na gruncie konkretnego stanu faktycznego.