Korzystne stanowisko rzecznika generalnego TSUE w sprawie kredytów frankowych

W pierwszej połowie 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE cztery pytania prejudycjalne, mające znaczenie dla kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich. Stanowisko rzecznika generalnego TSUE zwiększa szansę na to, że odpowiedź Trybunału będzie korzystna dla tzw. „frankowiczów”.


Zmiany w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Z dniem 31 maja 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw. Intencją ustawodawcy było dostosowanie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do regulacji obowiązujących w zakresie systemu teleinformatycznego dla postępowania cywilnego.


Mniejsze szanse na odszkodowanie za opóźniony lot.

W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne ws. Germanwings, dnia 3 kwietnia 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że przewoźnik lotniczy, którego lot został opóźniony powyżej trzech godzin ze względu na tzw. nadzwyczajną okoliczność, jest zwolniony z obowiązku zapłaty na rzecz pasażerów odszkodowania uregulowanego w art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 11 lutego 2004 r. – jeśli tylko wykaże, że użył wszelkich dostępnych zasobów celem uniknięcia sytuacji skutkującej takim opóźnieniem. Zgodnie z treścią tego przepisu, uprawnienia pasażera w związku z opóźnieniem startu samolotu pozwalają na uzyskanie od 250 do 600 EURO odszkodowania, w zależności od dystansu, na jaki był zaplanowany przelot.


Prezydent podpisał przepisy wprowadzające RODO

Pod koniec kwietnia 2019 r. wejdzie w życie ustawa, dostosowująca polski porządek prawny do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym do regulacji RODO. Zmiany obejmą ponad 160 ustaw.


Zmiany w prawie lotniczym

Z dniem 1 kwietnia 2019 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.- Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 235). Jak zostało podkreślone w uzasadnieniu projektu znowelizowanej ustawy, celem wprowadzonych zmian jest dostosowanie ustawy z 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze do nowych lub znowelizowanych przepisów Unii Europejskiej w zakresie praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, operacji lotniczych, lotnisk oraz ochrony lotnictwa cywilnego.


Zmiany dla przedsiębiorców w Kodeksie spółek handlowych i Kodeksie cywilnym

Z dniem 1 marca 2019 r. weszły w życie zmiany w zakresie prawa handlowego i prawa cywilnego wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, której celem jest uproszczenie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorców.


Konferencja Naukowa – Prawa konsumentów w przewozie lotniczym i w turystyce organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

W dniu 28 marca 2019 r. radca prawny Aleksandra Falana z Ceret Grzywaczewska Kancelaria Radców prawnych sp. p. wystąpi podczas Konferencji dotyczącej praw konsumentów w przewozie lotniczym i turystyce na Uczelni Łazarskiego. Mecenas Aleksandra Falana wygłosi prelekcję na temat dochodzenia roszczeń za nienależyte wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej na gruncie nowej ustawy.

Zainteresowanych tematyką zapraszamy.

Konferencja ma charakter otwarty.