Sąd Okręgowy w Łodzi uwzględnił wniosek o zabezpieczenie roszczenia w sprawie o ustalenie nieważności umowy pożyczki denominowanej w walucie CHF prowadzonej przez specjalistów w naszej Kancelarii!

Z radością informujemy, że Sąd Okręgowy w Łodzi XII Wydział Cywilny, postanowieniem z dnia 30 marca 2021r. w sprawie o sygn. akt XII C 478/21 udzielił naszym Klientom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania poprzez udzielenie powodom prawa wstrzymania się od obowiązku spłat rat pożyczki hipotecznej w wysokości i w terminach określonych umową do dnia uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie.

Duże znaczenie w kontekście niniejszej sprawy ma fakt, że zabezpieczenie dotyczy umowy pożyczki denominowanej, a nie umowy kredytu.

Sprawę prowadzi mec. Aleksandra Falana