Zgodnie z komunikatem ze strony Sądu Najwyższego posiedzenie składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21 dotyczącej tzw. kredytów frankowych zostało  przesunięte na dzień 11 maja 2021 r., na godz. 10. Jak wskazuje pierwsza prezes SN, dr hab. Małgorzata Manowska, powyższa zmiana uzasadniona jest troską o życie i zdrowie sędziów i pracowników Sądu […]

Zgodnie z komunikatem ze strony Sądu Najwyższego posiedzenie składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21 dotyczącej tzw. kredytów frankowych zostało  przesunięte na dzień 11 maja 2021 r., na godz. 10.

Jak wskazuje pierwsza prezes SN, dr hab. Małgorzata Manowska, powyższa zmiana uzasadniona jest troską o życie i zdrowie sędziów i pracowników Sądu Najwyższego, jak również planowanym na dzień 29 kwietnia 2021 r. ogłoszeniem wyroku TSUE w sprawie C-19/20.