Sąd wstrzymał płatność rat kredytu na rzecz Millennium Bank S.A.!

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek o zabezpieczenie roszczenia w sprawie o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego prowadzonej przez specjalistów w naszej Kancelarii! Z radością informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny, postanowieniem z dnia 12 marca 2021r. w sprawie o sygn. akt I C 1185/21 udzielił naszym Klientom zabezpieczenia […]

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek o zabezpieczenie roszczenia w sprawie o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego prowadzonej przez specjalistów w naszej Kancelarii!

Z radością informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny, postanowieniem z dnia 12 marca 2021r. w sprawie o sygn. akt I C 1185/21 udzielił naszym Klientom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie poprzez :

  1. unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania poprzez wstrzymanie obowiązku spłat rat przez powodów w wysokości i w terminach określonych umowy o kredyt hipoteczny przez cały czas trwania postępowania do dnia uprawomocnienia się wyroku.
  2. zakazanie pozwanemu bankowi przekazywania informacji o niespłacaniu rat do Biura Informacji Kredytowej oraz Rejestru Bankowego.

Sprawę prowadzi mec. Aleksandra Falana.