Tarcza antykryzysowa 7.0

Od 1 lutego 2021 r. obowiązuje Tarcza antykryzysowa 7.0 Z dniem 1 lutego 2021 r. w życie weszło Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Na mocy nowych przepisów, przedsiębiorcy 47 branż mogą skorzystać z m.in. z: ponownego świadczenia postojowego; zwolnienia z obowiązku […]

Od 1 lutego 2021 r. obowiązuje Tarcza antykryzysowa 7.0

Z dniem 1 lutego 2021 r. w życie weszło Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Na mocy nowych przepisów, przedsiębiorcy 47 branż mogą skorzystać z m.in. z:

 • ponownego świadczenia postojowego;
 • zwolnienia z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

Ponowne świadczenie postojowe przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców, których rodzaj przeważającej działalności, na dzień 30 listopada 2020 r., oznaczony jest kodem PKD wymienionym w tzw. Tarczy antykryzysowej 7.0. Ponowne świadczenie postojowe przysługuje jednokrotnie albo maksymalnie dwa razy.

Jednokrotne świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom, jeżeli rodzaj ich przeważającej działalności na dzień 30 listopada 2020 r. oznaczony, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) dotyczy: sprzedaży detalicznej odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach, a także żywności, napojów i wyrobów tytoniowych na straganach i targowiskach.

Dwukrotne świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom, których rodzaj przeważającej działalności na dzień 30 listopada 2020 r. oznaczony, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) dotyczy m.in. usług z zakresu hotelarstwa, gastronomii, turystyki, a także działalności edukacyjnej.

Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego jest:

 • przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19;
 • przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem, w którym składany jest wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, (powyższe nie dotyczy podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej),
 • uzyskanie choć jednego świadczenia postojowe na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB.

Na mocy Rozporządzenia zwalnia się płatników z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych odpowiednio za okres:

 • od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. albo
 • za okres od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Wnioski można składać do 31 marca 2021 r. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest:

 • przeważająca działalność na dzień 30 listopada 2020 r., według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczona kodem wymienionym w Tarczy antykryzysowej 7.0,
 • przychód z działalności w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • bycie zgłoszonym w ZUS jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.,
 • przekazanie do dnia 28 lutego 2021 r. deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.