Miesiąć: luty 2022

Opłata od zażalenia w postępowaniu cywilnym

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. stanowi, że od zażalenia należy uiścić piątą część opłaty, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Co to oznacza w praktyce?