Miesiąć: lipiec 2016

Prokurent zastąpi zmarłego przedsiębiorcę

  Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów wraz ze śmiercią przedsiębiorcy kończy się byt prawny prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, z uwagi na to, że jest ono nierozerwalnie związane z jego osobą. Kontynuowanie działalności przez następców prawnych jest co do zasady niemożliwe – jedyne co mogą zrobić to wznowić działalność, podejmując się prowadzenia działalności gospodarczej na własny […]

Naliczanie odsetek po zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

  Z początkiem roku weszła w życie znowelizowana ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ustawa ta wprowadziła znaczące zmiany w sposobie naliczania odsetek od transakcji handlowych, których stronami są m.in. przedsiębiorcy, czy osoby wykonujące wolny zawód. Przez transakcje handlowe rozumie się umowy, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony […]