Miesiąć: marzec 2019

Zmiany w prawie lotniczym

Z dniem 1 kwietnia 2019 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.- Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 235). Jak zostało podkreślone w uzasadnieniu projektu znowelizowanej ustawy, celem wprowadzonych zmian jest dostosowanie ustawy z 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze do nowych lub znowelizowanych przepisów Unii Europejskiej w zakresie praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, operacji lotniczych, lotnisk oraz ochrony lotnictwa cywilnego.

Zmiany dla przedsiębiorców w Kodeksie spółek handlowych i Kodeksie cywilnym

Z dniem 1 marca 2019 r. weszły w życie zmiany w zakresie prawa handlowego i prawa cywilnego wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, której celem jest uproszczenie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorców.

Konferencja Naukowa – Prawa konsumentów w przewozie lotniczym i w turystyce organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

W dniu 28 marca 2019 r. radca prawny Aleksandra Falana z Ceret Grzywaczewska Kancelaria Radców prawnych sp. p. wystąpi podczas Konferencji dotyczącej praw konsumentów w przewozie lotniczym i turystyce na Uczelni Łazarskiego. Mecenas Aleksandra Falana wygłosi prelekcję na temat dochodzenia roszczeń za nienależyte wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej na gruncie nowej ustawy.

Zainteresowanych tematyką zapraszamy.

Konferencja ma charakter otwarty.