Miesiąć: październik 2015

Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej zasiadający jednocześnie we władzach spółki skarżącej uchwałę nie może reprezentować wspólnoty w sądzie

  Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CSK 57/15,  z której wynika, że przed sądem w sprawie, w której kwestionuje się ważność uchwały, nie może reprezentować wspólnoty osoba wchodząca w skład jej zarządu, jeżeli jednocześnie zasiada w zarządzie spółki będącej właścicielem części lokali w budynku. Jest to bowiem konflikt interesów. SN […]

Zapraszamy na bezpłatne Seminarium nt. Sukcesja w biznesie

    Ceret Grzywaczewska – Kancelaria Radców Prawnych, ABC Tax, Spółka doradztwa podatkowego oraz Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa zapraszają na bezpłatne Seminarium nt.   Sukcesja w biznesie, czyli firma w obliczu wymiany pokoleniowej.   Wydarzenie organizowane jest pod patronatem Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Omawiane będą m.in. następujące zagadnienia:   Wymiana pokoleniowa w firmie w ramach rodziny.  […]

Dokumenty zawarte w projektach budowlanych stanowią informację publiczną.

  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. akt IV SAB/Wr 331/14 uznał, że dokumenty zawarte w projektach budowlanych, które umożliwiają staroście realizację przewidzianych prawem zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej stanowią informację publiczną, a w konsekwencji podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. […]

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym nie jest konsumentem

  W dniu 9 września 2015 r. przed Sądem Najwyższym zapadła uchwała rozstrzygająca problem prawny – czy w świetle art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów może być uznane działanie ubezpieczyciela polegające na ograniczeniu zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela wobec poszkodowanego będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności […]