Miesiąć: maj 2024

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH OSÓB PRAWNYCH

3 października 2023 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę w sprawie III CZP 22/23, z której wynika, że osobom prawnym przysługuje prawo do dochodzenia zadośćuczynienia za naruszenie ich dóbr osobistych. Osobami prawnymi są np. spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe.