Miesiąć: grudzień 2017

TSUE: nie przysługuje odszkodowanie za ruch pojazdu wykorzystywanego jako narzędzie pracy.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych związanych z ich ruchem nie obejmuje szkód wyrządzonych przez pojazdy, które są wykorzystywane jako narzędzia pracy, chyba że pojazdy te używane są głównie jako środki transportu – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku opublikowanym w dniu 28 listopada 2017 r. w sprawa C-514/16 Rodrigues de Andrade.