Miesiąć: czerwiec 2019

„Ceret Grzywaczewska” w Rankingu Kancelarii Prawniczych w Rzeczpospolitej

10 czerwca 2019 r. ukazał się 17. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej. Kancelaria „Ceret Grzywaczewska” po raz kolejny wzięła udział w rankingu i w regionie łódzkim zajęła 6. miejsce pod względem liczebności radców prawnych oraz prawników ogółem. Wysoką pozycje udało się utrzymać z ubiegłorocznego rankingu. Podczas sporządzania rankingów Rzeczpospolitej wzięto pod uwagę przede wszystkim liczbę radców […]

Korzystne stanowisko rzecznika generalnego TSUE w sprawie kredytów frankowych

W pierwszej połowie 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE cztery pytania prejudycjalne, mające znaczenie dla kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich. Stanowisko rzecznika generalnego TSUE zwiększa szansę na to, że odpowiedź Trybunału będzie korzystna dla tzw. „frankowiczów”.

Zmiany w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Z dniem 31 maja 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw. Intencją ustawodawcy było dostosowanie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do regulacji obowiązujących w zakresie systemu teleinformatycznego dla postępowania cywilnego.