Miesiąć: styczeń 2019

Wolne od podatku dochodowego jest zbycie przez spadkobiercę odziedziczonej nieruchomości po upływie 5 lat liczonych od daty jej nabycia przez spadkodawcę, a nie od daty dziedziczenia – zmiany w podatku PIT

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie korzystna dla podatników nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmieniająca dotychczasowe zasady naliczania podatku dochodowego związanego ze zbyciem przez spadkobiercę nieruchomości w ciągu 5 lat od daty jej nabycia w drodze dziedziczenia.

Ważny artykuł w Gazecie Wyborczej dotyczący kradzieży tożsamości

Kradzież tożsamości może posłużyć nie tylko do wyprowadzenia miliona z konta bankowego, ale także do wyłudzenia kredytów, chwilówek, zakupu telefonu czy innych drogich sprzętów na raty. Jak się okazuje także do nabycia czyjegoś mieszkania ! Osoba, która znalazła się w takiej sytuacji musi niestety poświecić wiele czasu, nerwów oraz środków żeby tę sytuację odkręcić. Opisana sytuacja niestety nie jest odosobniona.

Skutki nieterminowego rozpoznania reklamacji przez podmioty rynku finansowego

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dalej „uorr”), w razie niedotrzymania 30-dniowego terminu na rozpoznanie reklamacji klienta (w wyjątkowych przypadkach wydłużonego terminu 60-dniowego), reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Uchwałą z dnia 13 czerwca 2018 r. (sygn. akt. III CZP 113/17) Sąd Najwyższy wyjaśnił, jak należy ww. przepis rozumieć.