Miesiąć: grudzień 2018

Nowe kary dla przedsiębiorców

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi Prezes UOKIK będzie mógł nałożyć karę pieniężną na osobę zarządzającą przedsiębiorstwem w razie umieszczania przez przedsiębiorcę niedozwolonych postanowień umownych we wzorcach umów zawieranych z konsumentami lub stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.