Miesiąć: listopad 2018

Jednoosobowa działalność gospodarcza po śmierci przedsiębiorcy – co wynika z nowych przepisów?

W dniu 25 listopada 2018 roku weszła w życie nowa ustawa – ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1629). Ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.