Miesiąć: styczeń 2020

Ograniczenie zatorów płatniczych

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. 2019, poz. 1649), której celem jest zwalczanie i ograniczanie zatorów płatniczych i zapobieganie ustalaniu w umowach nadmiernie wydłużonych terminów zapłaty.

Zmiany w prawie konsumenckim w 2020r.

W dniu 1 czerwca 2020 r. wejdą w życie zmiany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta wprowadzone ustawą z dnia 8 sierpnia 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Zgodnie z nadchodzącymi zmianami ochrona konsumencka zostanie rozciągnięta na przedsiębiorcę zawierającego umowę, która nie należy do przedmiotu jego działalności gospodarczej.

Instytucja nadużycia prawa procesowego

Od 7 listopada 2019 r. w polskim porządku prawnym funkcjonuje instytucja nadużycia prawa procesowego. Jest to jedna ze zmian wprowadzonych ostatnią, obszerną nowelizacją ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.