Miesiąć: czerwiec 2017

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszły w życie zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego. Zmiany obejmują, m.in. pojawienie się nowych instytucji, w tym instytucji milczącego załatwienia sprawy (art. 122a-122g Kodeksu postępowania administracyjnego) oraz mediacji w postępowaniu administracyjnym (art. 96a-96n k.p.a.). Wprowadzono także zasadę rozstrzygania niejasności treści normy prawnej na korzyść strony (art. 7a k.p.a.).

Odszkodowanie za niepoinformowanie o odwołanym locie

W wyroku z dnia 11 maja 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C 302/16) orzekł o możliwości dochodzenia przez pasażerów od przewoźnika odszkodowania w przypadku niepoinformowania ich o odwołanym locie.