Miesiąć: grudzień 2019

Umowa dowodowa w postępowaniu gospodarczym

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, obowiązującą od 7 listopada 2019 r., wprowadzono w postępowaniu gospodarczym umowę dowodową. Zgodnie z art. 4589 § 1 k.p.c. strony mogą się umówić o wyłączenie określonych dowodów w postępowaniu w sprawie z określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy (umowa dowodowa).

Rejestr BDO od 1 stycznia 2020 r.

Nowelizacja z dnia 4 lipca 2019 r. dotycząca ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1403 ze zm.), począwszy od 1 stycznia 2020 r. wprowadza wobec przedsiębiorców nowy obowiązek sprawozdawczości. Rejestracji w elektronicznej ewidencji prowadzonej pod nazwą „Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (w skrócie zwanej „BDO”) podlegają nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady i w konsekwencji muszą ewidencjonować takie odpady, ale także jednostki wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również przedsiębiorcy, którzy produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (unijnych).