Prokurent zastąpi zmarłego przedsiębiorcę

  Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów wraz ze śmiercią przedsiębiorcy kończy się byt prawny prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, z uwagi na to, że jest ono nierozerwalnie związane z jego osobą. Kontynuowanie działalności przez następców prawnych jest co do zasady niemożliwe – jedyne co mogą zrobić to wznowić działalność, podejmując się prowadzenia działalności gospodarczej na własny […]

 

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów wraz ze śmiercią przedsiębiorcy kończy się byt prawny prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, z uwagi na to, że jest ono nierozerwalnie związane z jego osobą. Kontynuowanie działalności przez następców prawnych jest co do zasady niemożliwe – jedyne co mogą zrobić to wznowić działalność, podejmując się prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek albo w ramach spółki prawa handlowego.

 

Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt zawiera propozycje nowych regulacji, które ułatwiłyby spadkobiercom kontynuację działalności przedsiębiorstwa, w szczególności w okresie pomiędzy otwarciem spadku a jego działem.

 

Nowym rozwiązaniem ma być wprowadzenie instytucji przedstawiciela działającego po śmierci przedsiębiorcy (prokurent mortis causa). Przedstawiciel spadkobierców zarządzałby tymczasowo przedsiębiorstwem oraz prowadziłby samodzielnie przedsiębiorstwo w zakresie czynności zwykłego zarządu.

 

Prokurent mortis causa mógłby prowadzić przedsiębiorstwo do czasu działu spadku, nie dłużej jednak niż do roku od otwarcia spadku. Spadkobiercy mogliby zawrzeć z prokurentem umowę zlecenia, w której zostałoby uregulowane jego wynagrodzenie oraz ewentualnie jego dodatkowe obowiązki.