Z dumą informujemy, że wszyscy aplikanci naszej kancelarii przystępujący w 2017 roku do egzaminu radcowskiego uzyskali pozytywny wynik, otrzymując jednocześnie bardzo wysokie oceny.

Z chwilą dokonania wpisu na listę radców prawnych i złożenia ślubowania Katarzyna Król, Jan Krześkiewicz i Michał Czerw uzyskają tytuł radców prawnych.

Co więcej, w gronie osób, które uzyskały w minionym roku szkoleniowym na aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi najwyższe wyniki w nauce znalazł się pracownik naszej kancelarii Michał Czerw, zajmując pierwsze miejsce spośród aplikantów III roku.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!