Archiwa

Patrycja Mrożewska

Po ukończeniu aplikacji radcowskiej w 2020 r. i złożonym egzaminie radcowskim w 2021 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studia prawnicze ukończyła w 2017 r., broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki […]

Natalia Ogrodniczak-Kowalska

Radca prawny przy OIRP w Łodzi. Związana z Kancelarią od 2014 r. W czerwcu 2014 r. ukończyła studia prawnicze, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską w Katedrze Postępowania Cywilnego pt. „Powództwo wzajemne”. Stypendystka programu ERASMUS zrealizowanego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Radbouda w Nijmegen w Holandii. Płynnie włada językiem angielskim (posiada Certificate in Advanced […]

dr Monika Sowińska-Olek

Po złożonym egzaminie radcowskim wpisana została na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. W okresie studiów aktywnie działała w Studenckim punkcie Informacji Prawnej Klinika Prawa- Klinika Praw Dziecka. Swoją wiedzę pogłębiała również w Studenckim Kole Naukowym Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego. W 2012 r. ukończyła studia prawnicze. Zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji […]

Mateusz Karolak

Radca prawny przy OIRP w Łodzi. Związany z Kancelarią od 2009 r. Doktorant w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował na Faculty of Law – Radboud Universiteit Nijmegen w Holandii. Zawodowo zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców. Specjalizuje się w obsłudze prawnej projektów unijnych, w szczególności w procedurach udzielania zamówień […]

Aleksandra Falana

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz absolwentka Ekonomii specjalność – Inwestycje Kapitałowe, na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi. W codziennej pracy zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą prawno-podatkową przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. […]

Joanna Urbaniak

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym, a w szczególności problematyce ochrony danych osobowych i własności intelektualnej. Reprezentuje Klientów z sektorów: e-commerce, przemysłowego, usługowego i gastronomicznego, w tym wiodące sieci franczyzowe, w sporach administracyjnych i cywilnych, a także w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. W swej codziennej pracy Joanna Urbaniak zajmuje się […]

Joanna Grzywaczewska

Radca prawny z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1992 r. partner w Kancelarii Radców Prawnych Ceret Grzywaczewska. Joanna Grzywaczewska specjalizuje się w prawie handlowym, prawie pracy i prawie zamówień publicznych oraz w szeroko pojętych sprawach dotyczących nieruchomości. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności spółek […]

Ewa Ceret

Radca prawny wpisany na listę w 1986 roku. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1992 r. partner w Kancelarii Radców Prawnych Ceret Grzywaczewska. W latach 1992-1996 współpracowała z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi jako wykładowca i konsultant prawny. Opracowywała stronę prawną prospektów emisyjnych firm wchodzących na giełdę. Ewa Ceret specjalizuje się w reprezentacji Klientów instytucjonalnych […]