Ewa Ceret

Wspólnik, Radca prawny

ewa.ceret@firmaprawnicza.pl

+ 48 509 824 633

Radca prawny wpisany na listę w 1986 roku. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1992 r. partner w Kancelarii Radców Prawnych Ceret Grzywaczewska.

W latach 1992-1996 współpracowała z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi jako wykładowca i konsultant prawny.
Opracowywała stronę prawną prospektów emisyjnych firm wchodzących na giełdę.

Ewa Ceret specjalizuje się w reprezentacji Klientów instytucjonalnych w sporach z zakresu ubezpieczeń osobowych i majątkowych, a w szczególności odpowiedzialności cywilnej.

Posiada jednakże również bogate doświadczenie związane z obsługą prawną podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności spółek kapitałowych.

Specjalizuje się w szczególności w zakresie:
prawa medycznego,
prawa cywilnego,
postępowaniu cywilnym,
w postępowaniach sądowych związanych z problematyką roszczeń odszkodowawczych.