Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

Od wielu lat nasz zespół zajmuje się obsługą podmiotów leczniczych, a także pacjentów. Cechuje nas znajomość specyfiki rynku i prawa medycznego, a także umiejętność strategicznego planowania postępowań ugodowych oraz sporów sądowych. Wspieramy Klientów w zakresie dochodzonych roszczeń oraz ochrony ich praw. 

  • świadczymy kompleksową obsługę prawną (zarówno stałą, jak i doraźną) podmiotów leczniczych, 
  • oceniamy zasadność roszczeń spowodowanych błędami w sztuce medycznej,
  • prowadzimy spory sądowe dotyczące odpowiedzialności zawodowej lekarzy,
  • reprezentujemy pacjentów sprawach dotyczących błędów w sztuce medycznej przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
  • tworzymy strategię negocjacyjną oraz prowadzimy rozmowy ugodowe z placówkami medycznymi, lekarzami oraz pacjentami,
  • doradzamy w zakresie prawnych aspektów zabiegów leczniczych, badań i eksperymentów,
  • doradzamy personelowi medycznemu, w tym także w zakresie prawnych aspektów form zatrudnienia oraz związanych z nimi praw i obowiązków,
  • sporządzamy opinie prawne, dokonujemy analizy regulacji prawa medycznego.

Kancelaria gwarantuje indywidualne podejście do Klienta oraz szczególną dbałość o jego interesy, zapewniając przy tym najwyższy poziom świadczonych usług.