Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

Sprawy administracyjne mogą być szczególnie uciążliwe dla obywateli, dotyczą wielu dziedzin naszego życia. Nasz zespół specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami czy prawa spółdzielczego. Możesz liczyć na naszą pomoc w zakresie: 

  • sporządzania opinii prawnych,
  • sporządzania odwołań od decyzji organów administracyjnych np. prezydenta miasta, wójta, wojewody,
  • sporządzania skarg na bezczynność organów administracji; 
  • sporządzania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego; 
  • przygotowywania skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego (objętych przymusem adwokacko – radcowskim);
  • reprezentowanie klientów indywidualnych i przedsiębiorców przed organami administracji i sądami administracyjnymi różnego szczebla.