Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

Doradzamy przedsiębiorcom we wszystkich sferach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Nasze wsparcie obejmuje między innymi:

  • doradztwo dotyczące wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • obsługę postępowań rejestrowych (rejestracja nowych podmiotów, w tym w systemie s24, dokonywanie zmian w KRS),
  • wsparcie przy likwidacji podmiotu,
  • bieżące doradztwo w zakresie prawa handlowego i gospodarczego,
  • doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • sporządzanie dokumentacji z zakresu prawa spółek handlowych, m.in. projekty uchwał organów, protokołów posiedzeń organów, sprawozdań z działalności,
  • analizę i sporządzanie umów z kontrahentami,
  • reprezentowanie Klienta przed kontrahentami, urzędami i organami administracji publicznej,
  • reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych.