Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

Zdając sobie sprawę z tego, jak trudnymi sprawami są sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu nie tylko wsparcie merytoryczne na najwyższym poziomie, ale również wsparcie psychiczne. W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego prowadzimy w szczególności sprawy:

  • o rozwód i separację,
  • o podział majątku wspólnego,
  • dotyczące stosunków między rodzicami a dziećmi, w tym w przedmiocie władzy rodzicielskiej,
  • alimentacyjne, w tym o podwyższenie i obniżenie alimentów,
  • z zakresu małżeńskich ustrojów majątkowych, w tym o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • dotyczące pochodzenie dziecka, w tym sprawy o ustalenia ojcostwa i macierzyństwa oraz jego zaprzeczenie,
  • o ubezwłasnowolnienie. 

Sprawom rozwodowym często towarzyszy wiele emocji, w tym negatywnych. Dlatego też pomoc profesjonalnego pełnomocnika z naszej Kancelarii ułatwi Państwu przejście przez ten trudny moment w życiu. 

W ramach świadczonej pomocy prawnej:

  • przygotowujemy pisma procesowe, 
  • reprezentujemy strony na rozprawach, 
  • udzielamy porad prawnych. 

Ze względu na to, iż w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w sprawach o rozwód, niejednokrotnie pojawia się potrzeba dokonania poza salą sądową ustaleń z małżonkiem, możemy również brać udział w rozmowach prowadzonych między stronami podczas mediacji i wspólnie z Państwem dążyć do osiągnięcia kompromisu.

Prowadzimy spawy nie tylko na obszarze  Łodzi, ale również na terenie całego województwa łódzkiego.