Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentacji konsumentów i przedsiębiorców w sporach z instytucjami bankowymi, w tym poparte licznymi sukcesami w prowadzeniu spraw sądowych i polubownych. Cechuje nas znajomość specyfiki rynku bankowego, usług płatniczych i transakcji nieautoryzowanych. Nieustannie się rozwijamy by odpowiadać na zmieniającą się strategie banków i realizować aktualną linię orzeczniczą sądów. 

Sprawy frankowe

 • analizujemy umowy kredytowe indeksowane lub denominowane (np. do CHF) pod kątem ich nieważności 
 • opiniujemy sprawy w zakresie dochodzenia roszczeń w związku z nieważnością umów kredytów indeksowanych lub denominowanych
 • opiniujemy proponowane przez banki ugody dotyczące tzw. kredytów frankowych
 • przedstawiamy Klientom możliwą strategię procesową 
 • prowadzimy sprawy naszych Klientów zarówno w drodze ugodowej, jak i postępowania sądowego 
 • na bieżąco informujemy Klientów o przebiegu powierzonej nam sprawy 

Transakcje nieautoryzowane

 • świadczymy pomoc w odzyskiwaniu środków wyprowadzonych z rachunku bankowego m.in. poprzez włamanie na konto bankowe, wyłudzenie danych lub środków pieniężnych (phishing , smishing) i inne oszustwa internetowe 
 • świadczymy pomoc w ustalaniu nieważności wyłudzonych kredytów 
 • analizujemy sprawy naszych Klientów, przygotowujemy opinię lub propozycję strategii procesowej 
 • doradzamy i reprezentujemy Klientów w postępowaniach polubownych, w szczególności w postępowaniach przez Rzecznikiem Finansowym 
 • prowadzimy postępowanie sądowe i  egzekucyjne zmierzające do odzyskania środków przez naszych Klientów 

Polisolokaty 

 • analizujemy dokumentację pod kątem unieważnienia umowy polisolokaty lub możliwości odzyskania opłaty likwidacyjnej 
 • przygotowujemy dokumenty związane z wezwaniem do zapłaty należnych kwot 
 • doradzamy Klientom najlepszą strategię postępowania 
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniu sądowym 
 • prowadzimy postępowanie egzekucyjne zmierzające do odzyskania środków przez naszych Klientów 

Nieuczciwi brokerzy 

 • analizujemy dokumentację sprawy dotyczącej nieuczciwych brokerów czy innych oszustów podszywających się pod legalnie działające firmy czy oferujących usługi bez wymaganych licencji 
 • przygotowujemy opinie w sprawach naszych Klientów 
 • przedstawiamy możliwe rozwiązania i sposoby dochodzenia utraconych środków 
 • reprezentujemy Klientów przed sądami i instytucjami finansowymi, na każdym etapie postępowania