Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

Przeprowadzamy audyt prawny w celu opracowania rekomendacji dotyczących ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem RODO. Pomagamy stworzyć politykę ochrony danych osobowych i inne procedury składające się na system ochrony danych osobowych. Przeprowadzamy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników i kadry zarządzającej.