Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

Korzystanie z finansów publicznych podlega szczegółowym procedurom prawa zamówień publicznych. Nasi prawnicy mają doświadczenie pozwalające skutecznie prowadzić sprawy tego rodzaju:

  • przygotowujemy i weryfikujemy prawidłowość specyfikacji warunków zamówienia,
  • weryfikujemy zgodność z prawem stosowanych przez Klienta procedur udzielenia zamówienia publicznego,
  • doradzamy w zakresie wyboru właściwego trybu udzielenia zamówienia publicznego,
  • przygotowujemy i opiniujemy umowy w sprawie udzielania zamówień publicznych,
  • przygotowujemy odwołania od niezgodnych z prawem czynności zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub niezgodnego z prawem zaniechania czynności,
  • reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.