25 lat doświadczenia w kompleksowej obsłudze prawnej

Zamówienia publiczne

W zakresie prawa zamówień publicznych:

  1. przygotowujemy i analizujemy prawidłowość specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  2. analizujemy zgodność z prawem stosowanych przez Klienta procedur udzielenia zamówienia publicznego,
  3. doradzamy w zakresie wyboru właściwego trybu udzielenia zamówienia publicznego,
  4. przygotowujemy i analizujemy prawidłowość sporządzonych umów w sprawie udzielania zamówień publicznych,
  5. przygotowujemy odwołania od niezgodnych z prawem czynności zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub niezgodnego z prawem zaniechania czynności,
  6. reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.