Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

Zapewniamy pomoc prawną w sprawach z zakresu weksli i innych papierów wartościowych, w tym:

  • doradzamy w sprawach związanych z prawem wekslowym – wspieramy Klientów m.in. w sprawach wykupu weksla, ważności weksla, klauzul wekslowych, zabezpieczenia roszczeń z weksla,  
  • pomagamy w sprawach związanych z umorzeniem i unieważnieniem akcji oraz wykupem akcji, squeeze out, 
  • opracowujemy i konsultujemy umowy sprzedaży, zastawu, darowizny weksli, akcji i obligacji
  • zapewniamy reprezentację w sądach w sprawach dotyczących weksli, obligacji, akcji, papierów wartościowych imiennych i na zlecenie,
  • pomagamy przy przygotowywaniu ofert publicznych i niepublicznych emisji akcji i innych papierów wartościowych.