Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

Rozumiemy, że skuteczność prowadzenia sporu to także umiejętne prowadzenie postepowania windykacyjnego. Nasz zespół, dokłada wszelkich starań, aby chronić interesy Klientów także w zakresie skutecznego dochodzenia roszczeń. 

  • reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania windykacyjnego, 
  • pomagamy planować strategię odzyskiwania należności,
  • tworzymy strategię negocjacyjną oraz prowadzimy rozmowy ugodowe z dłużnikami oraz wierzycielami, 
  • pośredniczymy w kontaktach z dłużnikami, sądami i komornikami sądowymi, 
  • przygotowujemy niezbędne dokumenty oraz pisma procesowe.