Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

Doskonale wiemy, jak trudne może być bieżące zapoznawanie się ze zmieniającymi się przepisami. Rozumiemy, że zawierając umowę konieczne jest jej wnikliwe przeanalizowanie. Nasi Klienci mogą liczyć na nasze doświadczenie oraz wiedzę, którą nieustannie pogłębiamy, dlatego nie muszą śledzić zmian prawnych ? my robimy to za nich. Świadczymy usługi prawne, które dotyczą w szczególności:

  • sporządzenia umów w obrocie profesjonalnym i konsumenckim, 
  • analizy umów pod kątem unormowań prawnych różnych dziedzin prawa,
  • przygotowania ogólnych warunków umowy,
  • pomocy w negocjacji korzystnych warunków umowy
  • analizy umów pod kątem ich rozwiązania czy możliwości odstąpienia od umowy
  • doradztwa w zakresie wszelkich problemów prawnych związanych z zawarciem, wykonaniem, rozwiązaniem umów, niedozwolonymi klauzulami umownymi, roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów.

Nasza specjalizacja dotyczy w szczególności  umów sprzedaży, dostawy, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, leasingu, pożyczki, zlecenia, umowy spółki cywilnej,  , umowy współpracy, umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, umowy licencji.