Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

Obsługa spółek i przedsiębiorców jest jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii. Oferujemy kompleksową obsługę spółek handlowych:  

  • przygotowujemy umowy i statuty spółek handlowych, a także zakładamy oddziały i przedstawicielstwa,
  • reprezentujemy spółki  w postępowaniach rejestrowych,
  • sporządzamy umowy zawierane pomiędzy spółką a jej wspólnikami i akcjonariuszami,
  • prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną spółek handlowych, a także obsługę prawną ich organów,
  • doradzamy i przeprowadzamy połączenia, podziały i  przekształcenia spółek handlowych,
  • pomagamy w przygotowaniu zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, a także  reprezentujemy na nich wspólników i akcjonariuszy,
  • reprezentujemy w postępowaniach sądowych z zakresu prawa spółek, a w szczególności: o wyłączenie wspólnika ze spółki, o zasądzenie od członka zarządu spółki z o.o. zobowiązań spółki, o uchylenie uchwały wspólników, o stwierdzenie nieważności uchwały.

Nasi prawnicy mają wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców, dzięki temu rozumieją potrzeby i oczekiwania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W tym zakresie: 

  • doradzamy i pomagamy we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorców,
  • reprezentujemy Klientów przed sądami na każdym etapie postępowania, 
  • sporządzamy i opiniujemy umowy funkcjonujące w obrocie gospodarczym.