Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

Prowadzimy doradztwo prawne na wszystkich etapach prowadzenia inwestycji budowlanych.

Obsługujemy inwestycje deweloperskie w tym m.in.:

  • przygotowujemy i opiniujemy umowy deweloperskie, przedwstępne, rezerwacyjne,
  • doradzamy przy tworzeniu dokumentacji niezbędnej do uruchomienia inwestycji deweloperskiej, m.in. prospektu informacyjnego,
  • negocjujemy umowy z nabywcami,
  • uczestniczymy przy zawieraniu umów u notariusza,

Obsługujemy procesy budowlane:

  • sporządzamy i opiniujemy umowy o roboty budowlane, generalne wykonawstwo, nadzór inwestycyjny i autorski,
  • reprezentujemy przedsiębiorców budowlanych przed organami administracyjnymi w sprawach o uzyskanie pozwolenia na budowę, warunków zabudowy, pozwolenia na użytkowanie, przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

Reprezentujemy przed organami administracji publicznej, w tym przed organami administracji architektoniczno – budowlanej.