Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

Nasz zespół posiada duże doświadczenie w zakresie obsługi inwestycji budowlanych oraz szeroko pojętego prawa nieruchomości. Na nasze wsparcie mogą liczyć zarówno przedsiębiorcy, jak inni właściciele nieruchomości.

 • sporządzamy i opiniujemy umowy najmu, podnajmu, dzierżawy nieruchomości,
 • doradzamy przy ustanawianiu zabezpieczeń i innych obciążeń na nieruchomościach (hipoteki, służebności),
 • reprezentujemy klientów w sprawach sądowych o:
  • zasiedzenie,
  • eksmisję,
  • naruszenie posiadania,
  • ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • odzyskanie wywłaszczonych majątków,
 • reprezentujemy Klientów w toku postępowań przed sądem wieczystoksięgowym,
 • reprezentujemy Klientów w sprawach administracyjnych dotyczących gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego.

Wspieramy deweloperów i zarządców nieruchomości. Od wielu lat prowadzimy doradztwo prawne we wszelkich sprawach związanych z własnością, posiadaniem i dysponowaniem nieruchomościami oraz prawami związanymi z nieruchomościami.

 • obsługujemy zarządców nieruchomościami i spółki celowe zajmujące się wynajmem lokali,
 • obsługujemy inwestycje deweloperskie,
 • przygotowujemy i opiniujemy umowy deweloperskie,
 • sporządzamy i opiniujemy umowy o roboty budowlane, generalne wykonawstwo, nadzór inwestycyjny i autorski,
 • przeprowadzamy ocenę stanu prawnego nieruchomości, czyli tzw. due diligence.