Zapewniamy indywidualne
podejście do Twojej sprawy.

Wspieramy naszych Klientów w zakresie ochrony własności intelektualnej. Świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie:

  • analizowania i opiniowania umów dotyczących praw autorskich;
  • sporządzania umów dotyczących praw autorskich;
  • reprezentacji w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących m.in. żądania zaniechania działania naruszającego prawa osobiste, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
  • dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów z zakresu prawa autorskiego;
  • sporządzania opinii w zakresie naruszeń praw własności intelektualnej.