dr Monika Sowińska-Olek

Radca prawny

monika.sowinska@firmaprawnicza.pl

+48 504 002 014

Po złożonym egzaminie radcowskim wpisana została na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

W okresie studiów aktywnie działała w Studenckim punkcie Informacji Prawnej Klinika Prawa- Klinika Praw Dziecka. Swoją wiedzę pogłębiała również w Studenckim Kole Naukowym Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego.

W 2012 r. ukończyła studia prawnicze. Zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji studentów, za co otrzymała w drodze Uchwały Senatu Uniwersytetu Łódzkiego medal „Za chlubne studia”. Z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską uzyskała najlepszy wynik w okręgu łódzkim.

W 2019 r. obroniła rozprawę doktorską i uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Łódzkiego nadany został jej stopnień doktora. Aktualnie jest zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Posiada certyfikat CAE – Certificate in Advanced English.

Jest autorką licznych publikacji naukowych. Uczestniczyła również w wielu ogólnopolskich konferencjach, na których wygłaszała referaty dotyczące m.in. wybranych aspektów kontroli pracowników, niedyskryminacji w zatrudnieniu, zakresu zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego do stosunku pracy czy odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa.

Ponadto organizuje szkolenia (m.in. „Stwórz sobie miejsce pracy”) i konferencje naukowe.

W czasie wolnym realizuje swoje pasje związane z teatrem, historią sztuki i jazdą na nartach.

Specjalizuje się w szczególności w zakresie:
prawa cywilnego,
prawa rodzinnego i opiekuńczego,
prawa pracy,
w postępowaniach sądowych związanych z problematyką roszczeń odszkodowawczych.