Natalia Ogrodniczak-Kowalska

radca prawny

natalia.ogrodniczak@firmaprawnicza.pl

+ 48 505 777 931

Radca prawny przy OIRP w Łodzi. Związana z Kancelarią od 2014 r.

W czerwcu 2014 r. ukończyła studia prawnicze, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską w Katedrze Postępowania Cywilnego pt. „Powództwo wzajemne”.

Stypendystka programu ERASMUS zrealizowanego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Radbouda w Nijmegen w Holandii. Płynnie włada językiem angielskim (posiada Certificate in Advanced English).

W codziennej pracy zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w problematyce ochrony danych osobowych i prawie nieruchomości.

Autorka artykułów z zakresu prawa handlowego opublikowanych w Biuletynie Euro Info wydawanym przez ośrodek Enterprise Europe Network, działający przy PARP oraz serii informacji prawniczej opublikowanej pod nazwą „Słownik prawniczy dla przedsiębiorstw” w ramach Biuletynu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.