Natalia Ogrodniczak-Kowalska

aplikant radcowski

natalia.ogrodniczak@firmaprawnicza.pl

Od stycznia 2015 roku aplikantka radcowska wpisana na listę aplikantów radcowskich OIRP w Łodzi.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Nagrodzona Stypendiami Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013. W czerwcu 2014 roku ukończyła studia prawnicze, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską w Katedrze Postępowania Cywilnego pod kierunkiem dr Anny Barańskiej pt. „Powództwo wzajemne”.

Stypendystka programu ERASMUS zrealizowanego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Radbouda w Nijmegen w Holandii. Płynnie włada językiem angielskim (posiada Certificate in Advanced English).

Podczas studiów oraz po ich ukończeniu zdobywała doświadczenie zawodowe w kancelariach prawnych, gdzie poszerzała wiedzę z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz międzynarodowego.

Autorka artykułów z zakresu prawa handlowego opublikowanych w Biuletynie Euro Info wydawanym przez ośrodek Enterprise Europe Network, działający przy PARP oraz serii informacji prawniczej opublikowanej pod nazwą „Słownik prawniczy dla przedsiębiorstw” w ramach Biuletynu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.

W wolnych chwilach rozwija swoje zainteresowania związane ze sztuką współczesną, czyta kryminały i żegluje.