Natalia Ogrodniczak-Kowalska

Radca prawny

natalia.ogrodniczak@firmaprawnicza.pl

+ 48 505 777 931

Radca prawny przy OIRP w Łodzi. Związana z Kancelarią od 2014 r.

 

W czerwcu 2014 r. ukończyła studia prawnicze, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską w Katedrze Postępowania Cywilnego pt. „Powództwo wzajemne”.

Stypendystka programu ERASMUS zrealizowanego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Radbouda w Nijmegen w Holandii. Płynnie włada językiem angielskim (posiada Certificate in Advanced English).

W codziennej pracy zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz podmiotów publicznych. Specjalizuje się w problematyce prawa medycznego (prowadzi obsługę prawną szpitala i innych podmiotów leczniczych). Posiada doświadczenie w zakresie prawa ochrony danych osobowych (jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk), prawa funduszy europejskich oraz prawa nieruchomości.

Specjalizuje się w szczególności w zakresie:
prawa medycznego,
prawa ochrony danych osobowych,
prawa nieruchomości
obsługi prawnej przedsiębiorców,
obsługi prawnej podmiotów leczniczych,
prawa gospodarczego, z uwzględnieniem prawa umów.

Języki robocze: polski, angielski.