Archiwa

Julia Chlebny

W roku 2006 ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. „Prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego obroniła” w Katedrze Prawa Europejskiego również z wynikiem bardzo dobrym. W 2007 r. rozpoczęła studia doktoranckie na WPiA UŁ w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego w Zakładzie Prawa Własności […]